inmotion discount
stin

29.1.2015 I když byla stavba nové budovy cestmistrovství Rýmařov na Bruntálsku zkolaudována před závěrem minulého roku, 32 zaměstnanců se stěhuje do nových prostor v těchto dnech. Zaměstnanci Správy silnic v Rýmařově se tak konečně dočkali nových pracovních prostor, které nahradily ty staré, zcela nevyhovující.

Stará budova cestmistrovství Rýmařov, typu „okál“, byla postavena v roce 1973 a z důvodu absence hydroizolací trpěla vysokou vlhkostí.

„Nová správní budova, která bude sloužit našim zaměstnancům je půdorysně stejně velká, má však lepší vnitřní uspořádání.  Kromě tří kanceláří byla vybudována jídelna a sociální zázemí pro zaměstnance, kteří pracují v terénu. Díky nové konstrukci z cihelných bloků dojde k úspoře finančních prostředků za vytápění a dojde ke zlepšení z hlediska hygienických potřeb,“ informoval ředitel Správy silnic Moravskoslezského kraje Tomáš Böhm.

Stavba, kterou schválila Rada Moravskoslezského kraje na základě projednání a doporučení investiční komise zastupitelstva kraje, jejímž členem je také Jaroslav Kala, předseda Výboru pro dopravu zastupitelstva kraje, trvala od března do prosince 2014 s celkovými finančními náklady ve výši cca 11,7 mil. Kč.

 

 Rmaov2

 

„Úkolem členů investiční komise i výboru pro dopravu, jež se skládají z větší části ze zastupitelů kraje, je příprava podkladů pro rozhodování v zastupitelstvu. Jednou z mnoha akcí, které jsme doporučili, byla výstavba nové správní budovy, kterou si silničáři zaslouží,“ řekl Jaroslav Kala a dodal: „Výbor pro dopravu se během čtyřletého volebního období zabývá celkovou koncepcí budování dopravní infrastruktury. Schválení jakéhokoli záměru v oblasti dopravy musí v zastupitelstvu kraje doporučit výbor pro dopravu, který detailně prozkoumává opodstatněnost rozhodnutí.

V úterý 27. 1. 2015 si nové cestmistrovství Rýmařov na Bruntálsku prohlédli ředitel Správy silnic Moravskoslezského kraje Tomáš Böhm a člen Investiční komise a předseda Výboru pro dopravu Zastupitelstva Moravskoslezského kraje Jaroslav Kala.

 

 Rmaov3

 

„Práce silničářů je náročná v každém ročním období, ať už je to v parném létě, nebo v zimních mrazech, proto potřeba slušného zázemí, kde se mohou zaměstnanci převléknout a najíst je nutná,“ uzavřel Jaroslav Kala.

 

 Rmaov4