inmotion discount
stin

13.1.2015  První týden letošního roku museli silničáři opět zasahovat.  Byl to, během zimního období 2014/2015, teprve druhý velký zásah, který se týkal celého území Moravskoslezského kraje.

„Vývoj počasí neustále sledujeme a přizpůsobujeme pohotovostní režim našich zaměstnanců. Na další atak zimy jsme byli připraveni a můžeme konstatovat, že jsme situaci zvládli. Problém nastal jen na Opavsku na silnicích III. třídy, které jsou v zimě udržovány inertním posypem,“ zhodnotil technicko-provozní náměstek Správy silnic Moravskoslezského kraje Milan Novák.

Technologie provádění zimní údržby a rozdělení silnic na vozovky udržované pomocí rozmrazovacích materiálů - posypové a zkrápěné soli a na ty, které se udržují pomocí inertních materiálů, je dána silničním zákonem č.13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Pro konkrétní podmínky na území každého ze šesti okresů je zákon s vyhláškou podrobně rozpracován v tzv. Plánu zimní údržby silnic 2014 – 2015, který je základním podkladem pro provádění zimní údržby silnic v jednotlivých okresech. Z něhož plyne, že „zimní údržbou pozemních komunikací se odstraňují nebo zmírňují závady ve sjízdnosti, které vznikly zimními povětrnostními vlivy a to tak, aby tato činnost byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským zájmům na straně jedné a ekonomickým a technickým možnostem vlastníků (správců) pozemních komunikací Správy a údržby silnic na straně druhé“. V praxi to znamená, že ačkoli Moravskoslezský kraj dává na zimní údržbu silnic maximum možných prostředků, nelze, i když bychom si to jistě všichni přáli, všechny silnice ošetřovat chemickými rozmrazovacími prostředky. Není možné, aby byly všechny silnice po celé zimní období „černé“ a sjízdné bez omezení, tak jak jsme zvyklí v létě. Všichni účastníci silničního provozu musí počítat s delšími dojezdovými časy a obtížnější sjízdností silnic v zimě.

 ilustrační foto

 zima2

 

„Ze 756 kilometrů silnic, které v letošní zimě ošetřujeme, se plužením a posypovou NaCl udržuje 184 kilometrů. Jedná se především o silnice I. třídy a vybrané úseky silnic II. a III. tříd.  Zbytek silnic udržujeme plužením a zdrsňovacími materiály. Posyp zdrsňovacími materiály se podle Plánu provádí pouze na tzv. dopravně – důležitých místech, jako jsou křižovatky, velká stoupání, ostré oblouky, zastávky linkové osobní dopravy apod.,“ vysvětlil technicko-provozní náměstek Novák. „Tímto se samozřejmě nezříkáme zodpovědnosti za stav našich silnic v zimních měsících. Naši zaměstnanci se snaží dělat svou práci, jak nejlépe dovedou,“ uzavřel Milan Novák.

Na Opavsku, kde se vzniklá ledovka zvládala nejhůře, neboť jsou zde úseky ošetřované inertem, středisko Opava přijalo mnoho telefonických i e-mailových upozornění.

 ilustrační foto

 zima3

 

„Komplikovanou situaci jsme se snažili urychleně řešit a na podnět občanů jsme některé úseky zcela výjimečně ošetřili směsným posypem, což je směs drtí s chloridem sodným. Bohužel takovýto posyp nemůžeme používat jako pravidlo pro zmirňování následků povětrnostních vlivů zimního období na všech komunikacích,“ doplnil vedoucí střediska Opava Petr Kudela.

Jen pro informaci, Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Opava, za uplynulý týden od pondělí 7:00 hod do pátku 7:00 hod. vyplužilo 5522 km silnic, spotřebovalo 357 tun soli a 1141 tun inertního materiálu.