inmotion discount
stin

17.12.2014  Včera za účasti technicko-provozního náměstka Správy silnic Moravskoslezského kraje Milana Nováka a vedoucího střediska Bruntál Petra Haničince proběhla kolaudace nově vybudované správní budovy cestmistrovství Rýmařov na Bruntálsku. Zaměstnanci Správy silnic se konečně tak dočkali nových pracovních prostor, které nahradily ty staré, zcela nevyhovující.

 CM2

 

Stará budova cestmistrovství Rýmařov, typu „okál“, byla postavena v roce 1973 a z důvodu absence hydroizolací trpěla vlhkostí. Nová správní budova, která bude sloužit 32 zaměstnancům je půdorysně stejně velká, má však lepší vnitřní uspořádání.  Kromě tří kanceláří byla vybudována jídelna a sociální zázemí pro zaměstnance, kteří pracují v terénu. Díky nové konstrukci z cihelných bloků dojde k úspoře finančních prostředků za vytápění a dojde ke zlepšení z hlediska akustiky.

 

 CM4

 

Stavba byla zahájena v březnu 2014 a po vydání kolaudačního souhlas, bude budova předána provoznímu úseku střediska Bruntál k užívání.