inmotion discount
stin

17.12.2014 Díky dobrým klimatickým podmínkám pokračovaly stavební práce například na výstavbě úrovňového železničního přejezdu na silnici III/46816 ul. Drátovenská v Bohumíně. I když se ukončení celé stavby přepokládá na jaře 2015, od 22. 12. 2014 bude v provizorním režimu umožněn průjezd po novém železničním přejezdu autobusové dopravě, vozidlům integrovaného záchranného systému a Správě silnic Moravskoslezského kraje.

 8

 

Po dokončení softwaru zabezpečovacího zařízení bude po přejezdu umožněn přejezd ve standardním režimu. V případě vhodných klimatických podmínek to bude na přelomu měsíce března a dubna roku 2015.

 

 2

 

Rekonstrukce silnice III/46816 ul. Drátovenská v Bohumíně – stavba 1 byla zahájena koncem března letošního roku a je financována v rámci Regionálního operačního programu NUT II Moravskoslezsko „Silnice 2013 – IV. etapa“ s celkovými předpokládanými náklady ve výši 75 mil. Kč.

 

7

 

ROPlogo