inmotion discount
stin

16.12.2014  Jednou ze staveb, které budou pokračovat v roce 2015, je rekonstrukce silnice č. III/01148 v Návsí včetně výstavby dvou nových mostů ev. č. 01148-4 a mostu na místní komunikaci. Rozsáhlá rekonstrukce byla zahájena v dubnu letošního roku a předpokládá se, že bude ukončena v polovině příštího.

 Nvs2

 

Náklady, které jsou vyčísleny na 92 mil. Kč, budou hrazeny z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko.

 

 Nvs3

 

V současnosti je již provedena přeložka střednětlakého plynovodu, most na místní komunikaci a nosná ocelová konstrukce mostu 01148-4.

 

 Nvs4

 

Na zimní období jsou provizorně zprůjezdněny místní komunikace „Potoky“ a „Pod Zámčisky“.

 

 Nvs6

 

Místní obyvatelé pro překonání řeky Olše mohou použít provizorní lávku, která byla pro tyto účely zvlášť postavena.

 

ROPlogo