inmotion discount
stin

12.12.2014 V rámci mostního programu na rok 2014 byla provedena rekonstrukce mostů ev. č. 4429-3 v Klokočově a ev. č. 01125-1 v Nových Sedlicích na Opavsku.

 Klokočov most ev. č. 4429-3 výtok

 Klokoovvtok

 

V Klokočově probíhala oprava mostu ev. č. 4429-3 po dobu 3 měsíců. Důvodem opravy byl havarijní stav mostního objektu, kdy došlo ke zborcení římsy, části čela mostu a vozovky. Vzniklá situace si vynutila okamžité zúžení vozovky do jednoho jízdního pruhu a osazení betonových svodidel. Práce na opravě mostu byly zahájeny v září, během nich byly odstraněny závady, a dnes již průjezd po mostu uživatele vozovky nijak neomezuje.

 Klokočov most ev. č. 4429-3 - vtok

 Klokoov5vtok

 

V Nových Sedlicích byly práce na opravě mostu, s celkovými náklady 3,6 mil. Kč, zahájeny v polovině května a v září byl most průjezdný.

 

Nové Sedlice most ev. č. 01125-1 výtok

Sedlicevtok

 

„Rekonstrukce spočívala v demolici původního mostu, jehož kamenná klenba neodpovídala současným požadavkům a byla ve velmi špatném stavu. Ve stejném místě byl postaven most nový, jehož nosnou konstrukci tvoří otevřený železobetonový rám. Součástí stavby bylo i provedení přeložek inženýrských sítí, zpevnění vybraných částí koryta toku kamennou dlažbou a další související práce,“ informoval Petr Malohlava z technicko-správního úseku střediska Opava. „Pěším slouží na mostu i jednostranný chodník,“ doplnil Petr Malohlava. 

 Nové Sedlice most ev. č. 01125-1 vtok

 Sedlicevtok7