10.12.2014 Během letošního roku Správa silnic Moravskoslezského kraje opravila nebo zcela rekonstruovala kolem čtyřiceti propustků. Další dokončenou rekonstrukci provedli zaměstnanci střediska Karviná na silnici II/4865 v Dolní Lutyni „u Neradu“.

Jakým způsobem se provádí standardní rekonstrukce silničního přemostění o délce do 2 m, připravil v obrazech vedoucí technicko-správního úseku střediska Karviná Tomáš Danihlík.

 

Původní stav propustku – práce byly zahájeny 8. září 2014 odkrytím vtoku

 lutyn2 

 

lutyn3lutyn4

 

Sonda odvodnění a odtěžení vozovky

lutyn5

lutyn6

 

Příprava výkopu a vložení nového potrubí 800 mm

lutyn8lutyn9

 

Zřízení revizní šachty

lutyn10lutyn11

 

lutyn12lutyn13

Zásyp a hutnění výkopu

lutyn14lutyn15

 

Připraveno pod živici, oprava vtoku

lutyn16lutyn17

 

Oprava vtoku, bednění, betonáž

lutyn18lutyn19

 

Oprava živice nad revizní šachtou

lutyn20lutyn21

 

Oprava vtokové části I. a II.

 lutyn22lutyn23

 lutyn24lutyn25

 

Opravený propustek včetně zábradlí

 

lutyn26