inmotion discount
stin

29.9.2014 Jednou z hlavních činností Správy silnic Moravskoslezského kraje je údržba komunikací v zimním období. Každoročně před zahájením zimní sezóny, která u silničářů začíná 1. listopadu a končí 31. března, probíhá důkladná příprava.

  

Hlavním dokumentem, který schvaluje Rada Moravskoslezského kraje, je plán zimní údržby. Ten jenadřazen šesti samostatným plánům zimní údržby silnic jednotlivých středisek SSMSK a Ostravských komunikací, a. s. a poskytuje podrobný návod řídícím pracovníkům zimní údržby silnic na všech úrovních k řešení případných kalamitních a mimořádných situací, které se mohou vyskytnout. Současně řeší metodiku zabezpečení dispečersko - zpravodajské služby od okresní po celostátní úroveň. Tento plán obsahuje ucelený přehled odpovědných osob, jednotlivých dispečerských pracovišť středisek SSMSK, vyčleněné techniky a udržované silniční sítě v sezóně zimní údržby silnic 2014/2015 v Moravskoslezském kraji.

 

 technikasl2

 

Velká pozornost je věnována technickému a materiálnímu zabezpečení zimní údržby silnic našeho regionu. Pro letošní sezónu budou pořízeny dva kompletně vybavené sypače a dva traktory se zimním vybavením sněhovými radlicemi a sněhovou frézou, které v letním období budou využity také pro údržbu silniční zeleně.  Dále bude správa silnic nově disponovat třemi posypovými nástavbami pro stávající podvozky a nakladačem pro nakládku posypových materiálů. Na cestmistrovství v Hrabyni byla rekonstruována hala na posypovou sůl a na cestmistrovství Frenštát pod Radhoštěm bude pořízena nová nádrž na uskladnění solankového roztoku pro zkrápění posypové solia lepší účinnost při velmi nízkých teplotách. Sklady soli budou od začátku zimního období naplněny materiálem na plné kapacity s předpokladem dostatku materiálu po celé zimní období a za výhodné letní ceny.

 

 technikasl33

 

„Pro zimní období 2014/2015 bude mít správa silnic k dispozici 135 vlastních sypačů, v případě nutnosti bude tato kapacita posílena sypači a pluhy dodavatelských firem. Celková kapacita skladů na posypovou sůl je 30 tis. tun“, informoval technicko-provozní náměstek SSMSK Milan Novák.