inmotion discount
stin

25.9.2014 Souvislé opravy silnic II. a III. třídy v Moravskoslezském kraji pokračují. Pro letošní rok rada kraje schválila finanční prostředky ve výši 50 mil. Kč. V současné době již byla realizována oprava silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov a oprava silnice III/4456 Stránské – Jiříkov na Bruntálsku. Další plánovaná souvislá oprava v délce 3 km byla nyní ukončena v polovině září na silnici III/4697 a III/46611 v Ludgeřovicích na Opavsku, která byla spolufinancována obcí. 

 Ludgeoviceprtah2

 Silnice III/4697 a III/46611 Ludgeřovice - průtah

 

V současnosti pokračují práce na silnici III/01130 ul. Rolnické v Opavě. Zde spolu s opravou povrchu vozovky město Opava provádí celkovou rekonstrukci přilehlých chodníků.

Začátkem října bude zahájena oprava komunikace III/45725 ve Slezských Rudolticích na Bruntálsku, kde se jedná o 1,7 km dlouhý úsek s úplnou silniční uzávěrou silničního provozu na 3 týdny. Předpokládané náklady na opravu jsou ve výši cca 5,5 mil. Kč.

 Ludgeoviceprtah3

 Silnice III/4697 a III/46611 Ludgeřovice - průtah

 

V příštím týdnu bude zahájena oprava komunikace na silnici III/01149 Jablunkov – Písek na Frýdeckomístecku. Doprava na 2,35 km dlouhém úseku bude probíhat za částečné uzávěry. Zde jsou předpokládané náklady ve výši 6,6 mil. Kč.

Poslední souvislou opravou, která by měla být ještě letos realizována je oprava vozovky na silnici III/4654 Zbyslavice - Olbramice na Ostravsku, jejichž realizace proběhne po dokončení opravy chodníků obce.