inmotion discount
stin

 

15.9.2014  Hlavní činností Správy silnic Moravskoslezského kraje je zimní údržba, které se věnuje každoročně velká pozornost. Než přijde největší pracovní nápor pro silničáře, musí se předem řádně připravit.

 

 „Přípravu na zimu v žádném případě nepodceňujeme. Již během léta se připravoval plán zimní údržby, který musí pro nadcházející zimní období 2014/2015 schválit Rada Moravskoslezského kraje. V současnosti ve většině případů finišují souvislé opravy silnic, které byly plánovány pro letošní rok. Stejně tak plánované opravy mostů budou dokončeny během podzimu. V letošním roce probíhalo velké množství rekonstrukcí silnic financovaných Evropskou unií, ty ve většině případů budou dokončeny před zimou, nebo během zimního období pozastaveny,“ informoval Milan Novák, technicko-provozní náměstek Správy silnic Moravskoslezského kraje.

 

Velký důraz se klade na přípravu techniky, to znamená přestavět auta s letním vybavením na auta se zimní nástavbou, což jsou pluhy, radlice, sypače a nádoby na solanku. Těsně před zimním obdobím se musí instalovat zásněžky v místech, kde vznikají působením věru sněhové jazyky. Také proběhne poslední čištění silnic od napadaného listí ze stromů.

 

 technika2

 

„Vysoké nároky se kladnou na přípravu dispečerů, kteří každoročně procházejí důkladným proškolením, aby ve chvíli, kdy na celé území kraje napadne sněhová pokrývka najednou, byli schopni zajistit včasnou průjezdnost důležitých komunikací. Zde bych chtěl zdůraznit, že zimní údržba má dle zákona přesně stanovená pravidla. Je třeba si uvědomit, že v jeden moment nemůžeme mít naše sypače a pluhy všude,“ zdůraznil ředitel Správy silnic Moravskoslezského kraje Tomáš Böhm a dodal: „Většina problémů vzniká neukázněností řidičů, kteří přecení své řidičské schopnosti a například zatarasí průjezd naší technice. Vznikají tak komplikace a auta údržby se zdržují.“

 

V současnosti silničáři plní sklady na posypovou sůl a navážejí posypovou drť. Správa silnic Moravskoslezského kraje má kapacitu pro uskladnění 30 tisíc tun soli. Oficiální období zimní údržby začíná 1. listopadu a končí 31. března.