inmotion discount
stin

 

10.9.2014  Možná jste si všimli, že při opravě silnice se používají frézy, které doslova seřežou starou a poškozenou vozovku. Stavební materiál vozovek, které mají značně poškozený kryt, málo únosné podkladové vrstvy a které potřebují prakticky výměnu krytových a podkladních vrstev, je možné vzhledem k vysokovýkonnému strojnímu zařízení recyklovat i na místě za studena.

 Frenštát pod Radhoštěm - Čeladná, kde byla použita recyklace za studena

 recyklace2

 

Jedná se o další možnost, jak využít původní materiál z vrstev asfaltových vozovek. Jde v podstatě o opětovné zpracování původní vozovky nebo její části na homogenní stavební směs nové podkladové vrstvy, a to na základě frézování strojním zařízením, promíchání s přidanými komponenty s pojivem, a dále o možnost rovnoměrného rozhrnutí výsledné stavební směsi do požadovaného příčného a podélného sklonu včetně zhutnění.

 

Ulice Bohumínská v Ostravě

recyklace3

 

Technologie recyklace za studena na místě je možné rozdělit do třech základních skupin, a to na základě použitého pojiva:

- recyklace na místě za studena s asfaltovým pojivem (asfaltová emulze, zpěněný asfalt);

- recyklace na místě za studena s hydraulickým pojivem (cement, vápno, směs cementu a vápna atd.);

- recyklace na místě za studena s kombinovaným pojivem (cement s asfaltovou emulzí nebo cement a zpěněný asfalt), která je nejvíce používaná.

Volba technologie recyklace je odvislá od výsledků diagnostického průzkumu, který navrhne způsob opravy vozovky a přesné složení pojiva pro recyklaci. Při tomto druhu opravy komunikace vznikají technologické přestávky, kdy se na stavbě nic neděje, potřebné pro zrání směsi.

 

Technologiská pauza

recyklace4T