inmotion discount
stin

 

8.9.2014 I když je silnice III/4673 Štítina – Háj u Opavy – Děhylov od letošních prázdnin již průjezdná, celá její rekonstrukce, která trvala přibližně tři měsíce byla ukončena koncem srpna a to podle časového harmonogramu výstavby.

 

 Dhylov5

 

Jedná se o stavbu, s finančními náklady ve výši téměř 30 mil. Kč, která je financována z Regionálního operačního programu NUTS II  Moravskoslezsko. Investorem je Moravskoslezský kraj.

 

Dhylov3

 

V rámci stavby  bylo zrekonstruováno 10 propustků, 1 most č. 4673 - 3  a  položen nový asfaltový koberec v několika souvislých úsecích v celkové délce 10,5 km ( Štítina - Lhota u Opavy,  dále úsek mezi obcemi Lhota - Smolkov a  úsek Háj u Opavy - Děhylov ).

 

 Dhylov4

 

Jednotlivé etapy stavby probíhaly  v  krátkodobých úplných uzávěrách, nezbytných zejména při  zemních pracech u rekonstrukce propustků  a  pokládce asfaltového koberce.  Při rekonstrukci mostu, která byla realizovaná  po polovinách mostního objektu i  ostatní  související stavební činnosti,  vyžadovaly pouze částečné omezení vyplývající z průjezdu stavbou.

 

ROPlogo