inmotion discount
stin

 

2.9.2014  Další stavbou, která je financována z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, je rekonstrukce a modernizace silnice II/463 Stará Ves.  Řešeným územím je koridor silnice II/463 v délce cca 6,1 km od křižovatky se silnicí II/647 po hranice okresu Opava.

 

 

 starves2

Povrch dvoupruhu vykazoval velmi významné poruchy a vzhledem k tomu, že se jedná o komunikaci, která plní nezastupitelnou roli v dopravní obsluze území okresu Nový Jičín a zajišťuje dopravní obsluhu oblasti mezi Bílovcem a Skřípovem, byla navržena a schválena do projektu „Silnice 2013 – IV. etapa“.

 

 starves3

 

Součástí stavebních prací, kromě rekonstrukce vozovky, je oprava sedmi propustků, stavební úpravy jednoho mostu ev. č. 463-007 přes místní potok v obci Stará Ves a výstavba opěrných zdí, která je technicky i časově velmi náročná.  

 

 starves4

 

Celkové náklady na rekonstrukci a modernizaci silnice, která by měla být zprovozněna v říjnu letošního roku, jsou výši cca 84 mil. Kč.

ROPlogo