inmotion discount
stin

 

1.9.2014 Dnes uvedl ředitel Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace do funkce nového vedoucího střediska Karviná, Ing. Václava Hrachovinu. Ten doposud pracoval u organizace jako vedoucí provozního úseku střediska Karviná.

 

budovaKA2

 

Současně si vedení Správy silnic prohlédlo nově zrekonstruovanou budovu střediska.  Rekonstrukce zahrnovala zateplení fasády i střechy včetně výměny střešní krytiny na části objektu a dále výměnu vstupních dveří a oken za nová plastová.  Stavební práce, s celkovými náklady ve výši cca 5,7 mil. Kč včetně DPH, byly zahájeny v polovině září 2013  a dokončeny v dubnu 2014. Provedené rekonstrukční práce tak zlepšily pracovní prostředí zaměstnanců střediska Karviná.

 

budovaKA3

 

Dosavadnímu vedoucímu střediska Karviná Ing. Jiřímu Baslarovi, u příležitosti jeho odchodu do důchodu, děkujeme za jeho mnoholetou práci a přejeme hodně zdraví.