inmotion discount
stin

 

20.8.2014 – V polovině srpna letošního roku byla na základě společné dohody s městem Vítkov zahájena oprava křižovatky silnic III/4428 ulice Wolkerova a III/4621 ulice Těchanovická v intravilánu města.

 

 Vtkov2

 

„Správa silnic provede demontáž stávajících žulových kostek, odstraní stávající podloží, instaluje geotextílii a zajistí nový podklad včetně jeho zhutnění (to je tzv. kufr), informoval Petr Kudela, Vedoucí střediska Opava a dodal: „Město Vítkov potom zajistí zpětné položení dlažebních kostek.“

 

Vtkov3

 

Z důvodu zachování průjezdnosti obou silnic se stavba provádí po půlkách tak, aby zůstal vždy alespoň jeden jízdní pruh průjezdný. Práce by měly být ukončeny v průběhu toho týdne.

 

Vtkov4

 

„Středisko Opava kvituje a velmi si cení nabídky města Vítkov o spolupráci a věří, že v podobném duchu budeme pokračovat i v budoucnu,“ uzavřel Petr Kudela.