inmotion discount
stin

 

18.8.2014 Evropské peníze budou použity také na rekonstrukci a modernizaci silnic III/48411, III/4705, II/478 Frýdek-Místek-Paskov-Hrabová. Stavební práce, které byly zahájeny v květnu letošního roku, pokračují podle časového harmonogramu.

 

 Hrabov2

 

Opravovaný úsek byl rozdělen na čtyři části s ohledem na celkovou délku stavby, která činí cca 12,2 km. V rámci Ostravské části jejíž samotná délka stavby činí cca 4,0 km, došlo k finální pokládce asfaltových vrstev v úseku okružní křižovatky u MAKRA po křižovatku se sil. II/478 ulice Mostní vč. zprovoznění třech zrekonstruovaných autobusových zálivů a samotného příslušenství na tomto úseku stavby.

 

 Hrabov3

 

V nejbližších dnech s ohledem na vývoj klimatických podmínek a také v součinnosti s koordinací prací se stavbou „AZ Bělská“, jejíž investor je Městský obvod Hrabová, bude provedena samotná pokládka jednotlivých asfaltových vrstev povrchu silnice v úseku křižovatky se sil. II/478 ulice Mostní po autobusovou točnu DPO, která probíhat za řízeného provozu světelnou signalizací.  Současně s těmito pracemi budou na celém úseku Ostravské části této stavby prováděny také údržbové práce zahrnující dosypání a zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem, osazení směrových sloupků a v neposlední řadě čištění vodních toků u jednotlivých mostních objektů.

 

Stavba je realizována v rámci projektu Silnice 2013 – IV. etapa, „Rekonstrukce a modernizace silnic III/48411, III/4705, II/478 F-M-Paskov-Hrabová“ s předpokládanými náklady ve výši cca 90 mil. Kč.

 

ROPlogo


 [a1]