inmotion discount
stin

 

15.8.2014 Od konce července 2014 si mohou řidiči, projíždějící úsekem Petrovice ve Slezsku po hranice Olomouckého kraje v délce 3 952 m, užít nově rekonstruovanou a zmodernizovanou silnici II/457.

 

 Petrovice2

 

Rekonstrukce komunikace byla zahájena 18. dubna 2014. V rámci stavby byla provedena rekonstrukce 13 propustků, rekonstrukce opěrné zdi v délce 250 m a v nezbytně nutném rozsahu i rekonstrukce stávajícího odvodnění vozovky při zachování šířkového uspořádání silnice.

 

Petrovice5

 

Ve vytypovaných místech došlo k sanaci podkladních vrstev, v délce 3 300 m proběhla recyklace za studena a pokládka ložné a obrusné asfaltové vrstvy, na zbývajícím úseku (652 m) proběhlo frézování vozovky a pokládka ložné a obrusné vrstvy. Došlo rovněž k osazení svodidel, směrových sloupků a nového svislého i vodorovného dopravního značení.

 

Petrovice6

 

Investorem rekonstrukce byl Moravskoslezský kraj s celkovými náklady ve výši cca 36 mil. Kč, které byly hrazeny z větší části Evropskou unií.

 

ROPlogo