inmotion discount
stin

 

14.8.2014 Stavební stroje pracují také na ulici Bohumínská v Ostravě. Jedná se o silnice II/477 a II/647, které procházejí celkovou rekonstrukcí a modernizací v rámci projektu, financovaného z regionálního operačního programu „Silnice 2013 – IV.etapa“. Investorem stavby, s celkovými náklady ve výši cca 43,0 mil. Kč, je Moravskoslezský kraj.

 

 Bohumnsk2

 

V současné době byla dokončena oprava konstrukčních vrstev vozovky v místě křižovatek ul. Bohumínská x Muglinovská a ul. Bohumínská x Dědičná. To znamená, byla provedena recyklace a pokládka vyrovnávací a ložné vrstvy vozovky společně s finální pokládkou obrusné vrstvy vozovky. Dále byla dokončena oprava podkladních konstrukčních vrstev vozovky v pravých jízdních pruzích silnice v obou směrech v úseku křižovatky ul. Muglinovská x Dědičná. Nyní se provádí oprava konstrukčních vrstev vozovky v levých jízdních pruzích silnice v obou směrech v úseku křižovatky ul. Muglinovská x Dědičná.

 

Bohumnsk3

 

V další následné třetí fázi této stavby v průběhu víkendu od 22.8. - 24.8.2014 s ohledem na klimatické podmínky, bude provedena finální pokládka obrusných vrstev vozovky v úseku křižovatky ul. Muglinovská x Dědičná. Z tohoto důvodu bude trolejbusová doprava nahrazena autobusy.

Současně při provádění těchto prací budou uzavřeny vjezdy a výjezdy z komunikací, které lze obsloužit z jiných komunikací. Vjezdy a výjezdy ze slepých ulic budou umožněny.

Celková rekonstrukce ulice Bohumínské v Ostravě by měla být ukončena koncem srpna 2014.

 

 

ROPlogo