inmotion discount
stin

 

8.8.2014  Další ukončenou rekonstrukcí silnice, která byla v těchto dnech předána opět do užívání, je silnice II/467 ulice Frýdecká v Třinci.

 

 Frdeck2

 

Rozsáhlá rekonstrukce, která byla zahájena v polovině června 2014, je další ze staveb financovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko „Silnice 2014 – I. etapa“. Investorem rekonstrukce, s celkovými finančními náklady ve výši cca 14,4 mil. Kč bez DPH, je Moravskoslezský kraj.

 

 Frdeck3

 

V rámci stavby dlouhé cca 1,65 km, která byla ukončena podle harmonogramu na začátku července 2014, bylo nutné provést frézování a recyklaci podkladní vrstvy za studena. Součástí stavby byla výšková úprava stávajících vpustí i revizních šachet a provedeno zřízení dvouřádku z žulových kostek, uložených do betonu. 

 

 ROPlogo