inmotion discount
stin

 

7.8.2014 Řidiče, kteří budou v těchto dnech projíždět po silnici II/483 z Čeladné do Frenštátu pod Radhoštěm nebo zpět, čeká zdržení. V minulém týdnu zde byla zahájena rekonstrukce silnice, která potrvá do konce září letošního roku.

V úseku od hranice okresu Nový Jičín (místní část Žuchov) po křižovatku se silnicí č. III/48310 v Kunčicích p. O. (penzion Huťařství), se zachováním průjezdnosti v křižovatce se silnicí III/4866 a místní komunikací ke kostelu v Kunčicích p. O., je úplná uzavírka.

eladn2

 

Dále od hranice obce Čeladná je umožněn průjezd opravovaným úsekem po jedné straně vozovky a řízen na dvou místech světelnou signalizací. Čekací doba na semaforech je 10 minut. Tento dlouhý interval byl zvolen tak, aby nevznikaly časové proluky mezi jednotlivými průjezdy. Celková délka omezeného silničního provozu je 5 km.

eladna3

 

Rekonstrukce silnice II/483 Čeladná – Frenštát pod Radhoštěm je financována z Regionální operačního programu NUTS II Moravskoslezsko s předpokládanými náklady ve výši 47 mil. Kč. Investorem je Moravskoslezský kraj.

Všem účastníkům silničního provozu, kteří budou projíždět stavbou, děkujeme za pochopení.

 

ROPlogo