inmotion discount
stin
6.8.2014 I když největší nápor na vysprávky výtluků na vozovkách je po zimním období, Správa silnic v údržbě vozovek pokračuje i během letních měsíců a samozřejmě těsně před nástupem zimy.
 
Nová vysprávková souprava - aplikační vozík
 zlivka5
„S poruchami vozovek bojujeme vlastně od jara do podzimu, v některých případech musíme závažné poškození silnice řešit i v zimě,“ konstatoval Tomáš Böhm, ředitel Správy silnic Moravskoslezského kraje. „V současnosti můžeme provádět i velkoplošné vysprávky, neboť jsme v letošním roce pořídili nový finišer. Na utěsnění trhlin ve vozovce používáme zálivkové soupravy, jejichž počet jsme v letošním roce taktéž rozšířili,“ konstatoval Böhm.
 
Vysprávková metoda TURBO
 zlivkaturbo4
 
Pro každý druh nebo skupinu poruch existují vhodné technologie údržby nebo opravy. Ty slouží k údržbě povrchových poruch tak, aby se omezil jejich rozvoj. Mezi technologické postupy běžné údržby patří vysprávky lokálních hloubkových poruch, provedení nátěru pro omezení hloubkové koroze a utěsnění úzkých plošných trhlin nebo utěsnění trhlin k zabránění pronikání vody do spodních vrstev vozovky, což je nejčastější používaná technologie. Se speciálním zařízením se dále používá tzv. trysková metoda, která je považována k opravě vozovek za efektivní. Tyto způsoby oprav jsou vhodné pro lokální poruchy, v případě většího poškození vozovky je potřebná tzv. souvislá oprava.
 
Finišer na velkoplošné vysprávky
 zlivkavysprvky3
 
„V letošním roce má Správa silnic cca 65 mil. Kč na drobné opravy výtluků a trhlin a 50 mil. Kč na souvislé opravy silnic,“ doplnil ředitel Tomáš Böhm.