inmotion discount
stin
31.7.2014 Už měsíc mohou řidiči využívat nově opravenou silnici II/442 mezi obcemi Horní Benešov a Starými Heřmínovy. Opravený úsek v délce 2,5 km byl v průběhu prací, trvajících jeden měsíc, rozdělen do tří úseků, přizpůsobených povaze poškození povrchu a potřebám technologického způsobu opravy.
 
Starheminovy2
 
 
Souvislá oprava komunikace s celkovými náklady ve výši cca 11,5 mil. Kč byla hrazena z Plánu souvislých oprav Správy silnic Moravskoslezského kraje na rok 2014.
 
Starheminovy3
 
Vodorovné dopravní značení na výše zmíněné komunikaci bude instalováno během dvou měsíců a do konce roku 2014 bude ještě provedeno dosypání krajnic.