inmotion discount
stin
30.7.2014 Hlavní pracovní činností Správy silnic Moravskoslezského kraje je zimní údržba silnic. V letních měsících se pak silničáři zaměřují hlavně na vysprávky komunikací, sečení trávy kolem silnic nebo například čištění příkopů či na nátěr zábradlí u opěrných zdí a mostů. Vzhledem k tomu, že se jedná o údržbu 2 700 km silnic a po jejich obou stranách a více než tisíc mostů, propustků a opěrných zdí, Správa silnic vítá také pomoc jednotlivých obcí.
 
„Jsme rádi, že starostové vnímají to, že nejsme schopni posekat všechnu trávu, vyčistit příkopy nebo natřít zábradlí během jednoho týdne podél všech krajských komunikací. Do některých lokalit se naši pracovníci dostanou za několik týdnu až měsíců,“ konstatoval Tomáš Böhm, ředitel Správy silnic Moravskoslezského kraje.
 
 
 
ilustrační foto
spoluprce2
 
 „Spolupráci s obcemi vítáme, společnými silami jsme tak schopni ošetřit více úseků komunikací. Například jsme se domluvili s obcí Čáková na Bruntálsku na spolupráci při nátěru zábradlí na mostu. Obec Čaková vlastními pracovníky provede, po dodání barvy Správou silnic, potřebný nátěr,“ informoval Petr Haničinec, vedoucí střediska Bruntál.
V první polovině května letošního roku Správa silnic, po dohodě s obcí Holasovice, nakoupila 66 ks okrasných třešní, jejichž výsadbu, podél silnice III/01127 Neplachovice – Štemplovec, zajistila obec Holasovice, která se bude starat také o jejich údržbu,“ doplnilPetr Kudela, vedoucí střediska Opava.
 
 
ilustrační foto
spoluprce3
 
„Vedoucí všech středisek Správy silnic jsou připraveni pružně reagovat na případnou výpomoc ze strany obcí a to i v ostatních činnostech, jak je např. jarním čištění silnic po posypu, sečení trávy nebo ořezech křoví a stromů, které mohou obce realizovat v rámci obecně prospěšných prací,“ upozornil Tomáš Böhm, ředitel Správy silnic Moravskoslezského kraje.