inmotion discount
stin
28.7.2014 Pracovníci Správy silnic Moravskoslezského kraje se během letních měsíců pustili do oprav a rekonstrukcí propustků. Například na středisku Bruntál vlastními silami opraví 17 propustků, které slouží k odvedení srážkové vody, přemostění potoků či otevřených kanálů přes násyp komunikace.
 
silnice III/4456 Stránské - Sovinec
 propustkysovinec1
 
„V současné době naši pracovníci opravují pět propustků na silnici III/4456 Stránské – Sovinec, které budou dokončeny v průběhu měsíce srpna. Rekonstrukce ostatních propustků na silnici II/442 ve Starých Heřmínovech, na silnici III/45717 Jindřichov – Třemešná, na silnici III/4523 v Suché Rudné ve Vrbnu pod Pradědem, v Janovicích, Mirotínku nebo na silnici III/4521 v Purkarticích, bude pokračovat v září letošního roku,“ informoval Petr Haničinec, vedoucí střediska Bruntál.
 
silnice III/4456 Stránské - Sovinec
propustkysovinec2
 
Propustek je inženýrská stavba umožňující mimoúrovňové křižování úzké vodoteče nebo podružné komunikace se silnicí procházející po náspu. Podle toho, jakou funkci propustek plní s ohledem na případný vodní tok a komunikaci rozlišujeme je na průtokový, zátopový, odlehčovací kolmý nebo komunikační propustek. Je to stavba, která spadá do kategorie silniční objektů pozemních komunikací a tvoří její součást. Umožňuje překonávat přírodní nebo umělé překážky v trase komunikace. Jeho šířka určuje, zda se jedná o propustek (délka přemostění do 2 m) nebo již most (délka přemostění nad 2 m). Mezi další silniční objekty patří mosty, tunely, zárubní a opěrné zdi, galérie, nadjezdy a podjezdy.