inmotion discount
stin
23.7.2014  Práce na rekonstrukci mostu ev. č. 470-008 přes báňskou vlečku v Orlové na silnici II/470 pokračují podle časového harmonogramu a bez komplikací. Stavba je financována z Mostního programu Správy silnic Moravskoslezského kraje, p. o. s přibližnými náklady ve výši 4 mil. Kč vč. DHP. Úplná uzávěra by měla být ukončena v druhé polovině měsíce srpna 2014.
 
 mostorlovvleka1
 
Do současnosti byly provedeny demontážní a bourací práce, odstraněno staré zábradlí, odfrézovány živičné vrstvy a také demolice starých mostních říms a chodníku. Dále byla provedena sanace úložných prahů, osazení spřažujících prvků nosné konstrukce a vybetonována nová železobetonová deska včetně osazení nových dilatačních závěrů. Na železobetonovou desku nosné konstrukce byla položena pečetící vrstva a izolace pod nový chodník a římsy. Následně se provedlo zabetonování vyarmované konstrukce chodníku a říms.
 
 mostorlovvleka2
 
Nyní se provádí dokončení pokládky izolace na celou plochu nosné konstrukce mostu, připravuje se osazení záchytného zařízení – zábradlí a probíhá příprava na položení živičných vrstev na mostě včetně přípravy na dokončení sanačních prací spodní stavby – opěry a křídla.
 
 mostorlovvleka3