inmotion discount
stin
22.7.2014  Byl zprovozněn další rekonstruovaný úsek silnice III/48310 v délce 4,5 km, který zajišťuje spojení od obce Tichá směrem na Kunčice p. Ondřejníkem a Čeladnou. Po komunikaci, která vykazovala značnou míru povrchových poruch, je vedena regionální autobusová doprava. Jednalo se o stavbu, která byla financována z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko s celkovými náklady ve výši přibližně 28,2 mil. Kč. Od 28. 7. 2014 bude silnice III/48310 sloužit jako objízdná trasa z důvodu rekonstrukce komunikace II/483 Frenštát pod Radhoštěm – Čeladná.
 
 Tich1
 
Kromě vozovky byly součástí rekonstrukce další stavby řešící technické vybavení silnice, to znamená 17 propustků a dva mosty s ev. č. 48310-3 a 48310-4.
 
Tich2
 
Stavba byla prováděna po etapách, tak aby byla zachována nezbytná obslužnost okolních objektů, provoz pro ostatní dopravu byl přerušen. Po rekonstrukci bylo zachováno směrové, výškové a šířkové uspořádání komunikace. 
 
ROPlogo