inmotion discount
stin
18.7.2014 Stavební stroje pracují také v Opavě na ulici Rolnická. Důvodem je souvislá oprava vozovky silnice III/01130 v úseku mezi ulicemi Pekařská a U Cukrovaru. Na opravené vozovce přibydou cyklistické pruhy po obou stranách komunikace, které budou navazovat na ty stávající.
 
 Rolnick017
Stavba je financována ze souvislých oprav Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace kraje s náklady ve výši 2 mil. Kč.
 
Současně s opravou povrchu vozovky město Opava provede celkovou rekonstrukci přilehlých chodníků. To znamená vybudování obrubníků a vydláždění povrchu chodníků plochou dlažbou. Vjezdy na soukromé pozemky budou vydlážděny zámkovou dlažbou.
 
Rolnick021
 
Práce si vyžádaly také zásah do vodovodu a potrubních vedení plynovodu. Dešťové vody budou odváděny pomocí nových silničních vpustí napojených do stávající kanalizační stoky.
 
V současnosti je stavba ve fázi, kdy se budují konstrukční vrstvy rozšíření vozovky a probíhají práce na obnově chodníků.Provoz je řízen jednosměrně světelnou signalizací.
 
Rolnick023
 
Práce byly zahájeny začátkem července 2014 a omezení provozu potrvá pravděpodobně do konce srpna 2014. Cyklisté se tak mohou těšit na bezpečnější průjezd městem.