inmotion discount
stin
17.7.2014 Během  uplynulého víkendu byla již provedena  pokládka živice na nově vybudované okružní křižovatce silnic II/483, III/4848 a místní komunikace  ul. Horní ve Frenštátě pod Radhoštěm včetně navazující silnice III/4848 v úseku Kozlovice - Tichá.
 
 Frentt2
 
Stávající průsečná křižovatka byla upravena na okružní křižovatku se středovým ostrovem průměru 12,00 m a šířky jízdního pásu na 8,00 m, včetně úpravy  mezikřižovatkového prostoru v příčném uspořádání jízdního pásu silnice, kde ze čtyřpruhového jízdního pasu byl zřízen základní  dvoupruhový jízdní pás a doplněn o odbočovací, přiřazovací a oboustranné parkovací pruhy. V rámci úpravy komunikace byla provedena i nezbytná úprava pěších komunikací včetně přeložky veřejného osvětlení, přeložky vodovodního potrubí a kanalizace.
 
Frentt1
 
Jedná se o stavbu financovanou z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko „Silnice 2013 – III. etapa“ s celkovými náklady ve výši 13,6 mil. Kč. Investorem stavby, která probíhá podle harmonogramu prací a měla by být ukončena 21. 7. 2014, je Moravskoslezský kraj.
 
Frentt3
 
V tomto týdnu bude, v rámci dokončovacích prací, prováděna zálivka pracovních spár a vyznačeno vodorovné dopravní značení včetně terénních úprav. Do stavby se zapojilo také město Frenštát pod Radhoštěm, které zainvestovalo v rámci stavby nové chodníky a nové veřejné osvětlení.
Řidiči se tak mohou těšit na bezpečnější průjezd městem.
 
ROPlogo