inmotion discount
stin
14.7.2014 Rozsáhlé stavební práce na vybudování zcela nové silnice II/462 z Vítkova na Větřkovice a Podhradí, v délce přibližně 3,6 km, postupují podle plánovaného harmonogramu. Přípravné práce byly zahájeny koncem roku 2013. Vlastní výstavba, která byla zahájena v březnu 2014 a měla by být ukončena nejpozději v létě 2015, je realizována v rámci projektu financovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko s předpokládanými náklady ve výši 92 mil. Kč.
 
 Vtkov1
 
V městě Vítkov jsou v současné době ukončeny přeložky inženýrských sítí na ul. Opavská a na spojce mezi ul. Opavskou a Zemědělskou a chybí zde položit pouze obrusná vrstva komunikace. Na ul. Zemědělská se pracuje na přeložkách vody, plynu, dešťové a splaškové kanalizace. Průběžně zde bude probíhat také rekonstrukce komunikace. Mimo město Vítkov probíhají dokončovací práce na úseku silnice Prostřední Dvůr – konec úseku u Větřkovic. Na komunikaci chybí položit pouze poslední obrusná vrstva.
 
 Vtkov2
 
V rámci úplné uzávěry byly započaty práce na rekonstrukci posledního úseku silnice II/462  Vítkov – Prostřední dvůr, a to zemní práce, odstranění vozovky a podkladních vrstev a sanační práce. Současně zde probíhá také přeložka vysokotlakého plynovodu.     
 
 Vtkov33
 
Doprava mezi Větřkovicemi a Vítkovem je vedena po objízdné trase po silnicích III. třídy přes Větřkovice a Nové Vrbno a je dlouhá cca 8 km. Uzavírka uvedeného úseku Vítkov – Prostřední dvůr by měla být ukončena do konce měsíce listopadu 2014.