inmotion discount
stin
11.7.2014  Začátkem července byla v Havířově-Šumbarku zahájena výstavba nové okružní křižovatkyulic Ostravská, Těšínská, Anglická a U Závor, která by měla zvýšit bezpečnost a plynulost silničního provozu. Stavba je realizována v rámci projektu „Silnice 2013 – III. etapa“, financována z větší částí Evropskou unií. Investorem stavby s předpokládanými náklady v celkové výši 23,5 mil. Kč (včetně DPH), která by měla být ukončena 28. srpna 2014, je Moravskoslezský kraj. Chodníky, cyklostezku a veřejné osvětlení za 1,2 mil. Kč hradí Město Havířov.  
 
Anglick16
 
Součástí stavby na silnici č. II/479 je i obnova živičných konstrukcí, částečná obnova žulového dvojřádku, nové nasvětlení křižovatky, výstavba středového ostrůvku v křižovatce a rekonstrukce odvodňovacích systémů silnice v úseku od budovy ČSAD k místu budoucí křižovatky a od budoucí okružní křižovatky po silnici I/11.
 
Anglick39
 
Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t a autobusy je po ulici U Nádraží přes železniční přejezd směr Šenov a naopak jedním jízdním pruhem. Provoz je řízen světelným signalizačním zařízením.
 
 Anglick55
 
Motorová vozidla nad 3,5 t mají vyznačenou objízdnou trasu po silnici č. I/11 ulice Ostravská, přes město Šenov po silnici č. II/473 a zpět na silnici č. II/479. 
 
ROPlogo