inmotion discount
stin
30.6.2014 Nejen prodloužení životnosti povrchu vozovky, ale i  jejího zdrsnění docílili pracovníci střediska Nový Jičín provedením nátěru silniční emulze  na silnici III/04818 Nový Jičín – Kojetín.
 
 ntr0096
 
Na přibližně 3 km dlouhém úseku byly nejdříve provedeny lokální opravy výtluků turbomechanizmem a velkoplošná oprava dvacetimetrového úseku odfrézováním s následným položením nové asfaltobetonové vrstvy tloušťky 5cm. Tento úsek byl poničen při přívalových deštích, v květnu letošního roku, vodou valící se z přilehlých kopců.
 
ntr0097
 
Poté byl na celém úseku proveden dvouvrstvý nátěr ze silniční emulze, do které se vmíchává drobné kamenivo pro zdrsnění povrchu. Vzhledem k tomu, že výše uvedená komunikace je celá situována do ostrého kopce, nátěr výrazně zlepší sjízdnost komunikace v zimním období.
 
ntr0101