inmotion discount
stin
18.6.2014  V minulém týdnu byly slavnostně vyhlášeny výsledky VIII. ročníku soutěže STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Vítězem kategorie Dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby se stal projekt VIA LYŽBICE, což je soubor staveb od železniční zastávky Třinec až po náměstí TGM v Třinci, včetně podjezdu pod železniční tratí, na kterém se ve fázi přípravy projektové dokumentace podílela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.  
 
Stavba, která byla zahájena v lednu 2012, byla realizována v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko (ROP) za zhruba 130 milionů korun. Projekt je tak další z investičních akcí Moravskoslezského kraje do dopravní infrastruktury financované prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Podíl příspěvku ERDF přitom dosahoval 70 procent způsobilých nákladů, zbylých 30 procent financoval Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu. Jde zároveň o sdruženou investici Moravskoslezského kraje a města Třinec, přičemž Třinec se podílel částkou zhruba 5,3 milionu korun. 
 
 
Kvalitní spojení části Lyžbic s centrem Třince je tak zajištěno novým podjezdem pod železniční tratí – VIA LYŽBICE, který byl slavnostně zprovozněn 18. listopadu 2013.
 
 
„Mimoúrovňové křížení pro automobilovou dopravu v Třinci citelně chybělo. Výstavbou třetího rychlostního koridoru včetně železničního mostu a zastávky se zkvalitní také regionální vlaková doprava a osobní přeprava soupravami CITY ELEFANT, kterou dotuje Moravskoslezský kraj,“konstatoval náměstek hejtmana pro dopravu a životní prostředí Daniel Havlík při slavnostním zprovoznění.