inmotion discount
stin
13.6.2014 Jednou z mnoha letních činnosti, kterou zajišťuje Správa silnic Moravskoslezského kraje, je údržba silniční zeleně. V současné době se provádí podél krajských komunikací první letošní seč, jejímž hlavním cílem je zachovat rozhledovou viditelnost na cestách. Správa silnic Moravskoslezského kraje začala kosení, přibližně 15 mil. m2  zelených ploch, 12. května a hotovo by mohlo být koncem července.
 
silnice III 4609 Nový Dvůr - Hlavnice
 Runseen
 
Obecně platí, že za zeleň kolem komunikací je zodpovědný vlastník pozemku. To znamená, že pokud stromy či jiná vegetace stojí na silničním pozemku, za údržbu odpovídá správa silnic.
 
 
III 04735 Vrážné - Odry
seen145
 
 
O zeleň na parcele, která už není silničním pozemkem, ale nachází se v jeho těsné blízkosti, takže větve stromů z něj mohou přesahovat až do silnice, se má starat vlastník pozemku. Je povinen provádět pravidelnou údržbu vegetace, ořezávaní větví a kácení starých poškozených stromů tak, aby nedocházelo ke škodám na životě, zdraví a majetku osob. V případě porušení této zákonné povinnosti je vlastník odpovědný za případnou škodu.
 
 
III 44327 Nové Lublice - Kružberk
Seentrvy
 
Silniční vegetace v průjezdním úseku silnice (tedy mezi značkami začátku a konce obce) není podle § 14 odst. 1 zákona 13/1997 Sb. součástí silnice. Proto pravidelná údržba této vegetace není povinností majetkového správce silnice. Silniční vegetace totiž neplní v průjezdním úseku žádnou funkci dopravní, ale plní funkci tvorby životního prostředí a vytváří vzhled obce. Je proto povinností obce, přes kterou silnice prochází, aby se o údržbu silniční zeleně postarala.
 
 Frýdeckomístecko                                                              
seen02
       
 
                         
 
 
 
           
 
 
              
seen020