inmotion discount
stin
10.6.2014  V těchto dnech začíná dlouho očekávaná oprava povrchu silnice II/442 Horní Benešov – Staré Heřminovy na Bruntálsku, která trápila projíždějící řidiče. Provoz na komunikaci bude stavbou přibližně jeden a půl měsíce omezen. Koncem července se tak místní mohou těšit na nový povrch silnice. Finanční náklady, které budou hrazeny v rámci Plánu souvislých oprav na rok 2014 Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, se předpokládají ve výši 11,5 mil. Kč.
 
 
 Heminovy2
 
V letošním roce budou finanční prostředky, v celkové výši 50 mil. Kč určené na souvislé opravy silnic II. a III. třídy Moravskoslezského kraje, využity také na opravu komunikací III/4654 Zbyslavice – Olbramice, III/4697 a III/46611 v Ludgeřovicích, silnice III/01130 ulice Rolnická v Opavě a silnice III/4456 Stránské – Jiříkov, která musela být koncem roku 2013 zcela uzavřena.