inmotion discount
stin
6.6.2014 Hlavním cílem oprav trhlin je zamezit průniku vody do spodních vrstev a zabránit tak dalšímu poškození tělesa vozovky včetně podloží. Praxe prokázala, že včasné a řádně provedené opravy trhlin životnost komunikace prodlouží.
 
Hlavní příčinou vzniku trhlin je zatížení provozem a změny teplot v povrchu vozovky. Dalším kolísáním teploty a působením vody, pak dochází k jejich zvětšování a průniku vody pod povrch tělesa komunikace. To má za následek postupné oslabení základu vozovky a vnitřní nekompaktnost podloží, které spolu s pokračujícím provozním zatížením, vedou ke vzniku vnitřního napětí v oblasti trhlin a následnému prohýbání povrchu a vzniku výtluků.
 
turbo0085
 
Jedním ze způsobů, využívaných pracovníky Správy silnic Moravskoslezského kraje, jsou vysprávky tryskovou metodou. Jedná se o nejvhodnější upotřebení při omezeném lokálním výskytu poruch povrchu vozovek s živičným krytem, kdy lze včasnou a kvalitně provedenou běžnou údržbou zabránit dalšímu rozšiřování poruch a tím prodloužit životnost krytu popř. i vozovky.
 
turboRosco006
 
Trysková metoda vysprávek komunikací je způsob běžné stavební údržby vozovek, spočívající v nanesení vrstvy pojiva a kameniva nebo kameniva obaleného pojivem na očištěný poškozený povrch vozovky pomocí speciálního zařízen na výspravu vozovek pod tlakem.
 
turboRosco3
 
„V současné době probíhají vysprávky trhlin na trase III/05715 Šenov u Nového Jičína – Bernartice n.O. – Hůrka, na silnici II/480 Kopřivnice – Štramberk – Ženklava a trase III/04818 Nový Jičín – Kojetín“, informoval vedoucí provozu střediska Nový Jičín Roman Šenk. „Na Bruntálsku můžeme tzv. „TURBO“ vidět na silnicích II/445 Vrbno – Heřmanovice, III/44521 Vrbno - Mnichov, II/460 Úvalno, II/452 Karlovice – Holčovice, III/45812 Žáry – Jelení, II/442 Staré Heřminovy, III/4422 Svobodné Heřmanice a III/4401 Rýžoviště - Lomnice“, doplnil vedoucí provozu Bruntál Otakar Pavlík.