inmotion discount
stin
22.5.2014 V tomto týdnu byla zahájena stavba „Rekonstrukce a modernizace silnic III/48411, III/4705, II/478 F-M-Paskov-Hrabová“, která je realizována v rámci projektu  Silnice 2013 – IV. etapa. Stavební práce započaly 19. května 2014 na ostravské části opravou mostů a propustků a zřízením provizorních autobusových zastávek. Následovaly opravy přídlažby z jednořádku z žulových kostek společně se silničními obrubami a poté rekonstrukce zastávek Šídlovec, Mostní směr Makro.
 
 Paskov1527
 
Realizace projektu, s náklady ve výši 92 mil. Kč včetně DPH, bude pokračovat 2. 6. 2014 čištěním silničních příkopů, betonových žlabů a odstraňování nánosu na krajnicích daných komunikací včetně výškových úprav uličních vpustí.
 
Paskov1528
 
Samotné frézování vozovky v úseku ostravské části této stavby je naplánováno na první týden v měsíci červenci 2014, kdy se předpokládá snížení intenzity provozu s ohledem na začátek letních prázdnin. Celková oprava samotných živičných vrstev dané vozovky ul. Paskovská je naplánovaná na období letních prázdnin.  
 
paskov1530
 
Stavební práce budou probíhat za provozu, částečné omezení dopravy z důvodu pokládky živic a lokální sanace podkladní vrstvy bude řízeno světelnou signalizací po cca 500 m dlouhých úsecích.
 
 
Řidičům děkujeme za trpělivost.