22.5.2014 Moravskoslezský kraj vlastní celkem 1117 mostů jejichž běžnou údržbu provádí pracovníci správy silnic. Aby se doba životnosti mostu prodloužila, je potřebná jejich pravidelná údržba, která spočívá například v čištění mostovek, běžné údržbě dilatačních závěrů, zábradlí, říms i odvodňovačů.
 
zbradl1KA
 
„Během března letošního roku bylo vyměněno zábradlí u mostu 4745/1 v Havířově na ulici Fryštátská. Výměnu zábradlí včetně stavebních prací na křídlech mostu a jeho odvodnění prováděli pracovníci správy silnic, střediska Karviná,“ uvedl vedoucí provozu Václav Hrachovina. 
 
zbradl4KAzbradl5KA
 
 
zbradl7KA