inmotion discount
stin
22.5.2014 Moravskoslezský kraj vlastní celkem 1117 mostů jejichž běžnou údržbu provádí pracovníci správy silnic. Aby se doba životnosti mostu prodloužila, je potřebná jejich pravidelná údržba, která spočívá například v čištění mostovek, běžné údržbě dilatačních závěrů, zábradlí, říms i odvodňovačů.
 
zbradl1KA
 
„Během března letošního roku bylo vyměněno zábradlí u mostu 4745/1 v Havířově na ulici Fryštátská. Výměnu zábradlí včetně stavebních prací na křídlech mostu a jeho odvodnění prováděli pracovníci správy silnic, střediska Karviná,“ uvedl vedoucí provozu Václav Hrachovina. 
 
zbradl4KAzbradl5KA
 
 
zbradl7KA