inmotion discount
stin
16.5.2014/11:00 Vzhledem k vytrvalému dešti, který zvedl hladiny vodních toků v beskydské části Moravskoslezského kraje a v současnosti se intenzivní srážková činnost přesouvá na jesenickou část, jsou pracovníci Správy silnic Moravskoslezského kraje v pohotovosti. Jak informoval ředitel organizace Tomáš Böhm na jednání krizového štábu Moravskoslezského kraje, jehož první zasedání se uskutečnilo dnes v 10:00 hodin, pověření pracovníci Správy silnic monitorují silniční síť v celém regionu a jsou připraveni případné problémy na silnicích okamžitě řešit.
 
 tb86
 
Během včerejšího odpoledne a dnešního dopoledne bylo nutné, vzhledem k silnému doprovodnému větru, odstranit na některých místech spadlé stromy nebo suché větve, které tvořily překážku na komunikaci. Vlivem silného větru musela být uzavřena silnice I/11 ve městě Opava na ul. Krnovská, v úseku od ul. Vančurova po okružní křižovatku v Jaktaři, neboť hrozil pád střechy. Tekoucí voda přes cestu dělala problémy v Třinci, na křižovatce Čeladná – Podolánky, u podjezdu v Návsí a v Třinci-Karpetné, provoz vozidel byl však bez omezení. V Trojanovicích na Novojičínsku na silnici III/4866 přetéká voda přes komunikaci, místo je označeno svislým dopravním značením a je zde snížena rychlost na 30 km/h. Úplně musel být uzavřen úsek silnice III/0481 Hrabětice nad Odrou – Lučice vzhledem k velkému množství spadlých stromů, které budou lesníci odklízet až do zítřejšího odpoledne. Objízdné trasy jsou zajištěny.
 
 tb32
Dle ČHMÚ do dnešního rána spadlo za posledních 24 h v oblasti Beskyd 30 až 90 mm, místy až 120 mm (Čeladná). V Jeseníkách pak převážně 20 až 50 mm. Hladiny vodních toků odvodňující Beskydy v profilech v horních částech povodí aktuálně kulminují, případně již dochází k poklesům. V povodí Bečvy je 1. SPA momentálně dosažen ve stanici Teplice nad Bečvou, v následujících hodinách očekáváme možné překročení 2. SPA. Ve stanici Rožnov pod Radhoštěm a stanici Valašské Meziříčí jsou aktuálně překročeny 2. SPA. Překročení 3. SPA na těchto stanicích již nepředpokládáme. V povodí Odry dochází v současné době na pravostranných přítocích v dolních částech povodí v důsledku dotoku k výrazným vzestupům hladin. 1. SPA je dosažen v profilu Nový Jičín (Jičínka), 2. SPA v profilu Petřvald (Lubina). 1. SPA je rovněž dosažen ve stanici Bohumín (Odra). V povodí Olše je 1. SPA překročen ve stanici Jablunkov a Věřňovice (Olše). V Českém Těšíně byl v noci a dnes ráno přechodně překročen 3. SPA, v uplynulých hodinách však došlo k poklesu na 2. SPA. V povodí Ostravice jsou 1. SPA zaznamenány ve stanicích Ostrava a Frýdek-Místek, kde v nejbližší době očekáváme překročení 2. SPA. Na vodních tocích odvodňující Jeseníky (povodí Bělé, Osoblahy, Opavy a horní Moravy) aktuálně dochází k vzestupům hladin, SPA zatím nebyly dosaženy.
 
 
Předpokládaný vývoj:
Toky odvodňující Beskydy dnes budou ve středních a dolních částech povodí vlivem dotoku ještě mírně narůstat nebo kolísat s postupným přechodem do poklesu. V profilu Dluhonice (Bečva) očekáváme během odpoledních hodin přechodné překročení 1. SPA.
 
Během dnešního dne očekáváme, v důsledku trvalých a vydatných srážek, další vzestupy hladin zejména na tocích odvodňujících Jeseníky. V zasažených povodích (Bělá, Osoblaha, horní Morava) očekáváme v odpoledních a nočních hodinách překročení 2. SPA, místy však nelze vyloučit ani dosažení 3. SPA (na návětrné straně Jeseníků). V povodí Opavy nelze vyloučit překročení 1. SPA.
 
Na základě prognóz vývoje počasí je předpoklad, že může dojít, vlivem podmáčeného podloží, k pádům stromů nebo sesuvům půdy na silnici.
 
 
Nebezpečné úseky, kde hrozí pád stromů jsou například na silnici:
III/46236 Vítkov – Kaménka
III/46212 Kaménka – Nové Vrbno
III/44327 Moravice – Kružberk
III/46213 Vítkov – Vlkovice
III/4418 Veselí – Odry
III/4418 Dobešov – Jakubčovice
III/44214 Dobešov – Jakubčovice
III/04736 Hladké Životice – Suchdol
III/46213 Vítkov – Vlkovice
II/441 Potštát Odry
III/0481 Hrabětice nad Odrou - Lučice