inmotion discount
stin
14.5.2014 Dvě půl miliardy korun, které má Moravskoslezský kraj šanci získat z evropských fondů, využije na rekonstrukce a opravy silnic II. a III. třídy. Tento „balík“ evropských peněz musí Moravskoslezský kraj na projekty  realizované v dopravní infrastruktuře vyčerpat do konce příštího roku, proto bude stavební sezóna 2014 a 2015 na komunikacích v regionu mimořádná. Modernizace našich silnic si vyžádá i mimořádná dopravní opatření a precizní koordinaci jednotlivých staveb.
 
 
Moravskoslezský kraj předložil do výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko od roku 2013 do současnosti deset projektů na rekonstrukce a modernizace úseků silnic II. a III. třídy včetně mostů v celkovém objemu 2 miliard korun. „Šest projektů za 950 milionů korun již bylo schváleno k financování Výborem Regionální rady, zbývající čtyři projekty procházejí hodnocením. Do letošního září kraj předloží do výzvy ROP ještě další tři projekty za půl miliardy korun. V rámci všech třinácti projektů by mělo být zrekonstruováno a modernizováno šestačtyřicet úseků silnic II. a III. třídy,“ uvedl náměstek hejtmana pro evropské fondy, operační programy a regionální rozvoj Martin Sikora.Dodal, že kromě těchto stavebních akcí ještě kraj pokračuje v realizaci staveb v úsecích silnic II/449 Rýmařov – Ondřejov, II/462 Vítkov – Větřkovice, II/452 Bruntál – Mezina a III/4785 prodloužená Bílovecká, na které také získal dotaci z ROP.
 
 
Chceme v našem kraji účelně a smysluplně využít každou korunu, která se nám z evropských fondů nabízí. A daří se nám to. Moravskoslezský kraj vlastní silniční síť o délce 2713,4 kilometru s 1111 mosty, asi čtvrtina těchto komunikací potřebuje opravit,“ konstatoval náměstek hejtmana Martin Sikora.
 
Moravskoslezský kraj si dlouhodobě vytknul modernizovat silnice II. a III. třídy s maximálním využitím prostředků EU z Regionálního operačního programu. Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury schválená zastupitelstvem kraje v roce 2004 totiž poukázala na značný vnitřní dluh regionálních silnic převzatých od českého státu. Závady převážně ve stavebně technickém stavu (stavu mostů, propustků, konstrukcí a vozovek silnic a jejich bezpečnostního vybavení) se tehdy odhadovaly na téměř 6 miliard korun. Systémovou modernizaci silnic kraj sice zahájil ihned po převzetí silnic od státu, avšak teprve zapojením evropských prostředků po roce 2005 se podařilo tempo modernizace zvýšit až na půl miliardy korun ročně.
 
 
„Nyní jsme zahájili přípravu na zahájení čerpání financí v dalším plánovacím období Evropské unie na léta 2014 až 2020, včetně zaměření na přeshraniční regionální spolupráci s Žilinským samosprávným krajem a s Katovickým a Opolským vojvodstvím. Tempo modernizace, které jsme dosáhli díky zapojení prostředků EU, nám tedy umožnilo vnitřní dluh regionálních silnic do roku 2015 odstranit,“ upřesnil náměstek hejtmana Martin Sikora.
 
 
Upozornil, že stavební sezóna 2014/2015 bude mimořádná.„Musíme vyvíjet zvýšený tlak na zhotovitele staveb, na dodržování smluvních podmínek, termínů a kvality prací. Modernizace našich silnic si vyžádá i mimořádná dopravní opatření a koordinaci jednotlivých staveb. Z iniciativy Moravskoslezského kraje proto vzniká monitorovací skupina, která má zadání sledovat významné dopravní stavby, dbát na jejich vzájemnou koordinaci a omezení dopadů do veřejného provozu na silnicích,“ řekl náměstek hejtmana Martin Sikora.
 
 
 
Stav připravovaných silnic ke dni 23. 4. 2014
 
Silnice 2013 – I. etapa
Celkové výdaje:  252 000 000 Kč
Výše dotace (85 %): 209 526 000 Kč
Rekonstrukce silnice III/01148 Návsí včetně mostů ev. č. 01148-4 a ev. č. 01148-5
Rekonstrukce a modernizace silnic II/468 a II/476 v Třinci, I. etapa
Rekonstrukce a modernizace silnice III/4747 Orlová, průtah
Rekonstrukce a modernizace silnice III/01151 Jablunkov – Horní Lomná
 
Silnice 2013 – II. etapa
Celkové výdaje: 113 774 000 Kč
Výše dotace (85%): 93 260 000 Kč
Rekonstrukce mostu ev.č. 477-039 přes silnici I/56 v obci Baška:
Rekonstrukce mostu ev.č. 4848-13 přes Ondřejnici v obci Kozlovice a navazujících úseků sil. III/4848:
Silnice III/4589 - rekonstrukce mostu ev.č. 4589-1 před obcí Brantice:
Silnice II/473 Frýdek Místek Šenov (Sedliště) km 5,9000-6,100:
 
Silnice 2013 – III. etapa
Celkové výdaje: 150 000 000 Kč
Výše dotace (85%): 123 544 000 Kč
Rekonstrukce a modernizace silnice II/457 v úseku Petrovice ve Slezsku po hranici kraje
Okružní křižovatka sil. II/479 a MK na ul. Anglická – Havířov
Okružní křižovatka sil. II/483, III/4848 a MK ul. Horní ve Frenštátě pod Radhoštěm včetně navazujícího úseku sil. III/4848
Rekonstrukce a modernizace silnice III/48310 v úseku Kunčice pod Ondřejníkem – Tichá
Rekonstrukce a modernizace silnice II/467 v úseku Štítina – Kravaře – Štěpánkovice
Rekonstrukce silnice III/4673 v úseku Štítina – Háj ve Slezsku – Dobroslavice – Děhylov
 
Silnice 2013 – IV. etapa
Celkové výdaje: 291 000 000 Kč
Výše dotace (85%): 237 575 000 Kč 
Rekonstrukce a modernizace silnic III/48411, III/4705, II/478 Frýdek-Místek - Paskov – Hrabová
Rekonstrukce a modernizace silnice II/463 Stará Ves
Rekonstrukce sil III/46816 ul. Drátovenská v Bohumíně stavba 1
Rekonstrukce a modernizace silnice II/477, II/647 ulice Bohumínská v Ostravě
 
Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká III. etapa
Celkové výdaje: 15 514 000 Kč
Výše dotace (85%): 11 407 000 Kč
Silnice 2014 – I. etapa
Celkové výdaje: 129 208 000 Kč
Výše dotace (85%): 107 276 000 Kč
Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/476 v Třinci, ul. Frýdecká
Rekonstrukce silnice II/483 Fr. p. Radhoštěm - Čeladná
Silnice III/4774 rekonstrukce mostu e.č. 4774-19 Morávka
 
Silnice 2014 – II. etapa
Celkové výdaje: 548 706 000 Kč
Výše dotace (85%): 457 902 000 Kč
Rekonstrukce silnice III/4688 Karviná – vnější okruh
Rekonstrukce silnice II/486 Krmelín – Brušperk – Fryčovice
Silnice II/457 – rekonstrukce opěrné zdi v obci Jindřichov
 
Silnice 2014 – III. etapa
Celkové výdaje: 162 502 000 Kč
Výše dotace (85%): 135 577 000 Kč
Rekonstrukce a modernizace sil.č. II /647 Klimkovice - Poruba
Sil. III/46428 Nová Horka - Kunín rekonstrukce a modernizace sil. v rámci PZ Studénka - Kunín
Silnice III/44331 rekonstrukce mostu e.č. 44331-3 Pilný mlýn
Rekonstrukce mostu ev.č. 46824-4 přes trať za obcí Bolatice
 
Silnice 2014 – IV. etapa
Celkové výdaje: 121 000 000 Kč
Výše dotace (85%): 99 721 000 Kč
Rekonstrukce a modernizace silnice č. II /647 Ostrava, ul. Muglinovská
Rekonstrukce silnice II/479 ul. Opavská v Ostravě, odkanalizování silnice II/479 ul. 28. října
Rekonstrukce mostu ev. č. 4774-8 v obci Raškovice
 
Silnice 2014 – V. etapa
Celkové výdaje: 168 000 000 Kč
Výše dotace (85%): 138 807 000 Kč
Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/479 Ostrava, ul. Těšínská
Rekonstrukce sil. II/477 Vratimov - Lískovec vč. sil. III/4794
Rekonstrukce sil. II/470 Rychvald – Orlová
Rekonstrukce opěrné a zárubní zdi na sil. II/443 Zálužné - Staré Těchanovice
 
Silnice 2014 – VI. etapa
Celkové výdaje: 130 000 000 Kč
Výše dotace (85%): 107 950 000 Kč
Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/647 Ostrava, ul. Mariánskohorská 1.  etapa
Rekonstrukce a modernizace sil. II/465 Horní Lhota – Zátiší
 
Silnice 2015 – Mariánskohorská
Celkové výdaje: 100 180 000 Kč
Výše dotace (85%): 84 130 000 Kč
 
Silnice 2015 – 7 staveb
Celkové výdaje:  295 170 000 Kč
Výše dotace (85 %): 248 850 000 Kč
Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/475 Havířov – obchvat TIR
Rekonstrukce a modernizace silnice č. III/01137 Petřkovice – Bobrovníky
Rekonstrukce silnice II/474 Jablunkov – Mosty u Jablunkova
Rekonstrukce křižovatky III/4661 a III/4662 v Komárově
Silnice III/4521 – rekonstrukce mostu event. č. 4521-2 přes Kobylí potok za obcí Staré Purkartice
Silnice II/480 rekonstrukce a modernizace silnice Kopřivnice – Štramberk
Sil. II/459 rekonstrukce mostu ev. č. 459-006 přes řeku Opavu ve městě Krnov vč. navazující sil. II/459.
 
 
ROPlogo