inmotion discount
stin
12.5.2014  Na Rýmařovsku v současné době probíhá souvislá oprava silnice III/4456 Stránské – Jiříkov, která musela být v závěru loňského roku zcela uzavřena, neboť nevydržela, jako objízdná trasa v rámci rekonstrukce silnice II/449 Rýmařov – Ondřejov, zvýšené množství vozidel a celá se rozpadla. Před opravou zmíněné komunikace proběhla důkladná příprava, kterou provedli zaměstnanci Správy silnic Moravskoslezského kraje z cestmistrovství Rýmařov.
 
 
 IMG73
 
„V rámci příprav jsme provedli vyčištění silničních příkopů od nánosů, abychom zajistili správné odvodnění komunikace. Vlastními zaměstnanci jsme taktéž opravili celkem pět propustků nacházejících se na opravovaném úseku silnice a provedli rozsáhlé vysprávky náhradní objízdné trasy silnice III/4455 Knežpole – Jiříkov a II/445 Stránské - Kněžpole“ informoval vedoucí cestmistrovství Rýmařov David Zaprianov. 
 
 Jikov
 
„V současnosti je možné na silnici III/4456 Stránské – Jiříkov vidět stavební stroje dodavatelské firmy, která provádí sanaci krajnic, při které bude odstraněna stávající neúnosná konstrukce vozovky do hloubky cca 40 cm a nově budou provedeny konstrukční štěrkové vrstvy. Následně dojde ke kompletní recyklaci silnice v celé šířce a pokládce živičných vrstev. Opětovné zprovoznění uzavřeného úseku komunikace se předpokládá nejpozději do konce měsíce července 2014“, doplnil vedoucí střediska Bruntál Petr Haničinec.
 
IMG08