inmotion discount
stin
5.5.2014 Správa silnic Moravskoslezského kraje v současnosti provádí na silnicích II. a III. tříd dočišťování silnic po zimním období a současně řádnou letní údržbu, která ze zákona začala 1. dubna a skončí 31. listopadu. V rámci letní údržby se během měsíce dubna ručně čistily mosty, krajnice i kanály. Opravovala svodidla a svislé dopravní značení včetně směrových sloupků.
 
rekonstrukce mostu v Bravanticích
 Bravantice
 
Letní činnosti se řídí časovým harmonogramem, který určuje četnost a časové rozložení jednotlivých úkonů letních údržby, do nichž spadá samozřejmě i sečení zeleně kolem krajských silnic. Vzhledem k tomu, že letošní ráz počasí růst vegetace urychlil, první sečení trávy kolem cest bude zahájeno 12. května.
                                  sečení silniční zeleně
 seentrvy
 
Předešlé zimní období bylo, ve srovnání s jinými léty mírné a na zhoršení kvality silnic nemělo až tak velký vliv, přesto se v těchto dnech ještě provádějí vysprávky výtluků. Souběžně s drobnými vysprávkami komunikací se začínají realizovat souvislé opravy silnic jako například na Bruntálsku silnice III/4456 Stránské – Jiříkov, nebo rekonstrukce mostů a zahájení velkých staveb financovaných z větší části Evropskou unií. 
 
 
                 Rekonstrukce silnice II/467 Štítina-Kravaře-Štěpánkovice
ttinaKravaetpnkovice