inmotion discount
stin
30.4.2014 V Branticích u Krnova sloužilo skoro 18 let mostní provizorium. Starý most ev. č. 4589-1, který byl postaven (dle ručně psané poznámky v protokolu z prohlídky mostu) v roce 1943 a na svou dobu patřil k moderním obloukovým mostům s dolní mostovkou (oblouk VIERENDAL) přes řeku Opavu, smetla v roce 1996 ničivá povodeň.
 
 
         starý most přes řeku Opavu v obci Brantice
mostBranticepvodnpedpovodn1994
 
Obrovský nápor povodňové vlny nevydržely železobetonové stěny i 3 metry vysoké nosníky lichoběžníkového tvaru. V každém ze stěnových nosníků bylo po čtyřech otvorech tvaru čtverce a dvoumetrové hraně se zkosenými rohy. Fasáda na hranách čtverců byla mírně ukončena. Most s nosností omezenou do 5 tun měl celkovou délku 12 metrů. Pro havarijní stav po povodni v roce 1996 byl proveden odstřel mostovky, oprava opěr a most byl nahrazen mostním provizoriem, které sloužilo až do dubna letošního roku. 
 
 
          mostní provizorium z roku 2005
 mostBrantice2005
 
 
Vzhledem k omezeným finančním možnostem Moravskoslezského kraje bylo mostní provizorium ponecháno a každoročně se na něm  prováděla stavební údržba, zejména kontrola závlaček a šroubů. Později v roce 2002 byla nahrazena živičná vozovka dřevěnou mostovkou.
 
 
           mostní provizorium v roce 2008
mostBrantice2008 
 
 
V roce 2008 se začala zpracovávat projektová dokumentace na rekonstrukci mostního objektu, která byla později rozšířena o rekonstrukci komunikace před a za mostem v celkové délce cca 500m.
 
Vzhledem k vysokým finančním nákladům, které jsou předpokládány ve výši 19,6 mil. Kč, byla stavba nového mostu v obci Brantice zařazena do stavebních akcí financovaných z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko.  
 
 
          mostní provizorium při povodni v roce 2010
 mostBranticepovode2010
 
 
V těchto dnech je již mostní provizorium demontováno a začaly práce na výstavbě nového železobetonového mostu v celkové délce 34 m. Most přes řeku Opavu bude jednopólový, jehož nosnou konstrukci tvoří ocelové nosníky s příčníky spřaženými s železobetonovou deskou. Laicky řečeno, nosníky budou uložené na železobetonovém monolitickém úložném prahu s délkou přemostění 25 m. Založení mostu se provede pomocí velkoprofilových vrtaných pilot.
 
 
        mostní provizorium je v součastnosti již demontováno
 mostBranticesouasnost
 
 
Současně s výstavbou mostu dojde k rekonstrukci silnice III/4589 v obci Brantice v délce 550 m. Veškeré práce budou probíhat do konce listopadu 2014. 
 
 
 ROPlogo