inmotion discount
stin
1.4.2014  Od dnešního dne začíná letní pohotovost, která je držena pro zajištění bezpečnosti silničního provozu po dopravních nehodách, živelných pohromách, polomech a jiných nepředvídatelných událostech. V rámci letní pohotovosti budou operativně řešeny případné vzniklé problémy na silniční síti, zejména označení překážek silničního provozu přechodným dopravním značením. Likvidace následků, které snesou odkladu, budou prováděny neprodleně po jejím nahlášení a označení.
 
 
V rámci letní pohotovosti, která skončí 31. října, budou pracovníci Správy silnic Moravskoslezského kraje věnovat  zvýšenou pozornost systematickému ověřování stavu vozovek silnic a operativnímu odstraňování zjištěných závad v rámci možností daných krajským rozpočtem. Letošní rok bude také věnován, ve spolupráci s Policií ČR, zlepšení bezpečnostních prvků na krajských komunikacích. Jedná se o značení pevných překážek na krajnicích, postupný přechod na jednotné vodorovné značení v celém Moravskoslezském kraji nebo doplňování svodidel v místech častých dopravních nehod.
 
 
Kdy a na koho se obracet
 
 
V pracovní době od 6.00 do 14.30 hodin - Po-Pá - budou neodkladné zásahy zajišťovat zaměstnanci jednotlivých středisek - viz. odkaz kontakty.
 
 
Mimo pracovní dobu od 14.30 do 6.00 hodin a po celých 24 hodin v sobotu, neděli a státní svátky, pohotovost zajišťují určení zaměstnanci středisek. Kontaktní telefony pro hlášení vzniklých událostí jsou uvedeny v níže uvedeném přehledu.
 
 
 
Střediska zajišťující letní pohotovost a telefonické kontakty

Územní středisko

Dispečer letní pohotovosti

Bruntál

+420 555 539 520

Frýdek-Místek

+ 420 558 404 570

Karviná

+ 420 595 392 351

Nový Jičín

+ 420 556 701 460

Opava

+ 420 553 760 411

Ostravské komunikace

+ 420 596 622 922