inmotion discount
stin
28.3.2014  V minulém týdnu Správa silnic Moravskoslezského kraje úspěšně absolvovala  dozorový audit ČSN EN ISO 9001:2009 a 14001:2005. Kontrola, která proběhla jak na ředitelství v Ostravě, tak na střediscích, byla zaměřena na prověření shody systému řízení u SSMSK s kritérii stanovenými příslušnými předpisy a také uvedenými v dokumentaci integrovaného systému řízení u organizace. Mimo jiné byla dále hodnocena schopnost organizace plnit aplikované požadavky legislativy, předpisů a smluv, včetně efektivnosti řízení při plnění stanovených cílů v plánech a programech, přijatých naší organizací.
 
Správa silnic Moravskoslezského kraje uplatňuje při všech svých činnostech, jako je údržba a opravy silniční sítě a zajištění realizace dopravních staveb, moderní technologie a klade vysoký důraz na odbornost všech pracovníků a spolupracujících firem. V souvislosti s růstem kvalitativních a kvantitativních požadavků při provádění svých činností vedení organizace zajišťuje neustálé zlepšování svých činností v oblasti kvality, prevenci znečištění a dopadů na životní prostředí a další zlepšování účinnosti zavedených systémů řízení.
 
 
 
Zlepšování je podporováno dokumentovanými postupy s prvotním definováním Politiky integrovaného systému řízení, stanovením cílů a programů v podobě realizačních plánů a pravidelnou kontrolou plnění postupů a výsledků tak, aby byla zajištěna celková kvalita ve vztahu k prosperitě, finančním, lidským a informačním zdrojům, životnímu prostředí a internímu systému bezpečnosti práce.
 
 
„Vyžadujeme osobní odpovědnost, týmovou spolupráci a angažovanost při zajišťování kvality a ochrany životního prostředí. Neustálým zlepšováním pracovního prostředí, sociálních podmínek a uplatňováním zásad bezpečnosti práce jsou naši pracovníci motivováni k loajalitě k organizaci,“ komentoval technicko-provozní náměstek Správy silnic MSK Milan Novák.