inmotion discount
stin
28.3.2014  Oprava mostu přes potok Sýkorečku v Kopřivnici – Lubině, která byla přes zimní období přerušena, bude opět pokračovat. Práce budou zahájeny již v pondělí 31. března 2014 a to přípravou území, osazením přechodného dopravního značení, přesunem svodidel, demontáží zábradlí, montáží podchodu a samotným frézováním konstrukčních vrstev vozovky.
 
 AKopivnice
 
Oprava mostu, na silnici II/480, s evidenčním číslem 480-001, která je financována v rámci „mostního programu“ Správy silnic Moravskoslezského kraje, by měla být hotova v květnu 2014 s celkovými náklady ve výši cca 9,5 mil. Kč.