inmotion discount
stin
27.3.2014 V současné době na silnici III/4737 v km 4,135 probíhá sanace svahu v obci Žermanice na Frýdeckomístecku. Jedná se o investiční stavbu Správy silnic Moravskoslezského kraje, která řeší v rámci sanace poškozeného svahu jeho stabilizaci, úpravu stávajícího zdevastovaného rigolu a zajištění komunikace v potřebné délce 155 a 11 m od výtokového čela stávajícího propustku v horní části sanace.
 
 
 
Nátrže a sesuvy svahu vedle komunikace s následným zásahem do krajnice a také až pod komunikaci způsobují podemílání dešťovou vodou, tekoucí v nezpevněném silničním rigolu.
 
Aermanice8
 
Pravý břeh rigolu směrem ke komunikaci bude tak zajištěn betonovou kotvenou zídkou, osazenou na mikropilotách v délce 100 m a vlastní rigol bude po celé délce 155 a 11 m opatřen prefa betonovými žlabovkami pro regulované odvedení vody a zabránění podemílání svahu při vyšší hladině vody v rigolu.
 
Aermanice12
 
Sanace svahu bude prováděna ve čtyřech etapách vždy po 40 m směrem od stávajícího horního propustku. Stavba bude ve zmíněném úseku probíhat za částečně omezeného silničního provozu. Náklady budou přibližně ve výši 1,5 mil. Kč. Předpokládané ukončení je plánováno na srpen 2014.
 
 
Aermanice2