inmotion discount
stin
18.3.2014 Správa silnic Moravskoslezského kraje v předstihu zahájila jarní čištění krajských komunikací vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám. V těchto dnech vyjeli na krajské komunikace čistící vozy, kropičky, ale i pracovníci správy silnic s ručními smetáky. Jarní úklid komunikací se řídí harmonogramem, který stanovuje postup úklidových prací. Prioritně se začalo čistit v obytných zónách velkých měst a postupně přijdou na řadu nejen ostatní komunikace, ale i mosty. Jarní čištění se zaměřuje také na čištění příkopů a seřezávání krajnic, aby se na silnicích při dešti netvořily kaluže vody.
 
 
 Aitnjaro5
 
 
V současnosti má Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o. na celém území našeho regionu k dispozici celkem 13 čistících strojů, a to 3 jednoúčelové samosběry (včetně nového zametače pořízeného z dotací Státního fondu životního prostředí (SFŽP), který byl letos uveden do provozu na Karvinsku a Frýdeckomístecku) a 10 vozidel s vyměnitelnou čisticí nástavbou (v zimním období se z nich stanou sypače).
 
 
 Aitnjaro2
 
 
Vzhledem k tomu, že na silnice vyjely čistící vozy, žádáme řidiče o trpělivost, neboť může dojít ke snížení plynulosti dopravy.
 
 
 Aitnjaro3
 
 
Jarní úklidové práce, jako je svážení zásněžek z polí a sbírání sněhových tyčí, jsou na většině našeho regionu hotovy. V ucelených tazích se stále pokračuje v ořezech stromů a keřů. I když zimní pohotovost silničářů trvá až do 31. března, začíná se postupně na všech střediscích Správy silnic připravovat technika na letní údržbu silnic. 
 
 
Aitnjaro6