inmotion discount
stin
12.3.2014  V polovině března bude v Opavě zahájena třetí etapa rekonstrukce silnice II/464 ul. Bílovecká. Stavba řeší rekonstrukci stávající silnice II/464 v úseku mezi křižovatkou s ul. Hlavní a křižovatkou s ul. Joži Davida a navazuje na okružní křižovatku, vybudovanou v rámci stavby „Přeložka silnice II/461 – Jižní obchvat v roce 2012.
Současně proběhne rekonstrukce komunikace v kategorii MS 7,5/50 v celkové délce 604 m, včetně odvodnění, vybudování oboustranných chodníků, napojení sjezdů a místních komunikací. V rámci stavby budou provedeny přeložky inženýrských sítí – přeložka NTL plynovodu, výstavba dešťové kanalizace a rekonstrukce veřejného osvětlení.
 
 ABloveck
 
 
Objednatelem a investorem je Moravskoslezský kraj a Statutární město Opava. Zhotovitelem stavby, která je spolufinancována v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko a měla by být ukončena v listopadu 2014, je akciová společnost STRABAG.
 
 ABlovecketapa
 
Rekonstrukce silnice II/464 bude prováděna v rámci úplné uzávěry komunikace. Pro objízdné trasy budou využity krajské silnice i místní komunikace v městě Opava. Účastníkům silničního provozu předem děkujeme za trpělivost.
ROPlogo