inmotion discount
stin
10.3.2014 Stavba, která řeší rekonstrukci stávající silnice II/462 v úseku mezi městem Vítkov a již provedenou rekonstrukci této silnice u Větřkovic, včetně lokální úpravy směrového a výškového vedení silnic, odvodnění a napojení hospodářských sjezdů a komunikací se připravuje k zahájení.Součástí stavby je i úprava napojení sil. III/44337 (ul. Opavské) na sil. II462 (ul. Zemědělskou) ve Vítkově.
 
   AdemoliceVtkovOP             AdemiliceVtkov
Demolice dvou rodinných domů
 
 
Koncem února 2014 byly ukončeny demoliční práce a bylo provedeno kácení silniční zeleně. V současné době se rozbíhají práce na přeložkách vodovodu a kanalizace a zahájení realizace ostatních stavebních objektů, včetně rekonstrukce sil. II/462, je naplánováno na konec března 2014. Rekonstrukce sil. II/462 bude prováděna po etapách s využitím soustavy částečných a úplných uzávěr komunikace. Pro objízdné trasy budou využity krajské silnice i místní komunikace v městě Vítkov.
 
 AVtkov
 
Objednatelem rekonstrukce silnice je Moravskoslezský kraj. Stavba, která by měla být ukončena v září 2015 je spolufinancována v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. 
ROPlogo