inmotion discount
stin
4.3.2014 Správa silnic Moravskoslezského kraje zahájila v předstihu čištění krajských komunikací. „Klimatické podmínky těchto dnů a prognóza počasí na měsíc březen nám umožňují zahájit jarní úklid silnic mnohem dříve,“ informoval ředitel organizace Tomáš Böhm.
Během následujících dnů se v našem kraji na cestách objeví samosběry a čistící vozidla. Jarní úklid komunikací se řídí harmonogramem, který stanovuje postup úklidových prací.
 
 Asamosbr
 
„Čistíme nejprve hlavní tahy krajských komunikací, ve městech prioritně v obydlených městských částech (v Ostravě např. ul. 28.října, Opavská, 17. listopadu, Českobratrská), postupně pak následují ostatní méně zatížené komunikace. Proto žádáme řidiče o trpělivost, neboť se čistící vozy pohybují malou rychlostí a mohou brzdit dopravu. Tyto práce na území města Ostravy vykonávají Ostravské komunikace, a. s. na základě našeho požadavku. Celková délka krajských komunikací v rámci města Ostrava je 153 km,“ informoval vedoucí střediska Ostrava Marek Melichárek.
 
Aitn
 
V současnosti má Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o. na celém území našeho regionu k dispozici celkem 13 čistících strojů a to 3 jednoúčelové samosběry (včetně nového zametače pořízeného z dotací SFŽP, který byl v těchto dnech uveden do provozu  na Karvinsku) a 10 vozidel s vyměnitelnou čistící nástavbou (v zimním období se z nich stanou sypače).
 
Atn2
 
Do jarního úklidu spadá také svážení zásněžek z polí, sbírání sněhových tyčí a sběr drti, která byla použita jako posyp při zimní údržbě. Stále pokračujeme v ořezech stromů a keřů, seřezávání krajnic nebo čištění příkopů, “ řekl technicko-provozní náměstek Milan Novák a dodal: „Průběh letošního zimního období byl velmi mírný a to se projevilo hlavně v nižším počtu výtluků a v menším množství vysypaného inertního materiálu na našich komunikacích. Současné jarní teploty nám dovolují zahájit na některých místech drobné opravy výtluků a poruch na vozovkách. Celokrajské opravy silnic však můžeme zahájit až po rozjezdu obaloven živičných směsí, které nám dodávají materiál na opravy vozovek. Je předpoklad, že svůj provoz zahájí v polovině března. Na velké opravy silnic v současné době  připravujeme technicko-správní dokumentaci ke stavbám, které se budou letos realizovat v rámci plánu souvislých oprav silnic II. a III. třídy. “
 
 
V těchto dnech, i když pro silničáře stále až do 31. března trvá zimní pohotovost, se začíná postupně na všech střediscích Správy silnic připravovat technika na letní údržbu silnic.